This is the A-factive Way

a-factive

Management-rollen binnen
eten-, drinken- en gastvrijheidorganisaties
Voor een afspraak
Start hier

Waarom zijn wij A-factive

Omdat bedrijven soms tijdelijke of voor een langere periode ondersteuning of extra deskundigheid nodig hebben heeft A-Factive de juiste oplossingen.
A-Factive biedt ondersteuning in de rol van interim-management, projectmanagement of conceptontwikkelaar.
We kruipen tijdelijk of voor een langere periode in de huid van de opdrachtgever en dichten het gat aan kennis en capaciteit. Op professionele, deskundige en soms confronterende wijze. Een flexibele manier en met een aantoonbaar resultaat waar organisatie weer jaren vooruit kan.
It's an A-Factive way.

Dit is onze visie

Wij leven in een wereld vol veranderingen. Ontwikkelingen op technologie, toenemende bereikbaarheid (fysiek en informatief) en een omgeving die bereid is om kennis met elkaar te delen. Dit heeft effect op het gebruik van allerlei faciliteiten in ons leven maar ook binnen ons werk. Er onstaat tegelijkertijd ook een vraag naar een professionele kijk op faciliteiten en hulp bij deze veranderingen. Ondanks de onderlinge verschillen in vragen is er steeds een gemeenschappelijk doel, maar ook vraag naar een intermenselijke aanpak nodig. A-factive werkt midden in deze veranderende wereld, faciliteert op de vragen die ontstaan en richten ons op het zoeken naar oplossingen binnen eten drinken en gastvrijheidvraagstukken. Wij kunnen hierbij putten uit onderzoeksgegevens, opgedane ervaringen en werken met de juiste mensen. Deze feiten vormen de basis van ons werk.
It's an A-Factive way.

Budgetteren

Plannen, coƶrdineren en toewijzen van financiƫle middelen en uitgaven. Dit doen wij binnen zowel Horeca en catering projecten als ook binnen voedingsdiensten van zorginstellingen.

Benchmarking

Benchmarking is voor ons vergelijkend onderzoek waarbij prestaties van organisaties, producten, diensten en budgetten op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken.

Conceptontwikkeling

Op basis van een visie, idee of denkbeeld ontwikkelen wij operationele of fysieke organsiaties. Met name het ontwikkelen van front- en backoffice oplossingen voor gastvrijheidsconcepten en ook wat daar aan direct gelieerd is.

Begeleidingsrollen

Vooraf goed afstemmen welke rolverdelingen, taken en verantwoordelijkheden binnen projecten of opdrachten worden verwachten, vormen de basis naar succes. A-Factive kan aan diverse rollen invulling geven.

Interim-management

De (senior)consultant vervangt tijdelijk een deel of onderdeel van het management (lijn bevoegdheden) en voert opdrachten uit met een vooraf vastgesteld doel of resultaat.

Project management

De (senior) consultant is project verantwoordelijke en neemt binnen de organisatie alle initiatieven die nodig zijn om het project tot een succes te maken. Heeft geen lijnbevoegdheid maar pleegt werkt binnen de afgesproken gebieden.

over ons;

We kunnen inmiddels over heel wat werkervaringen spreken. Op veel verschillende gebied binnen het facility werkveld en dit bij zeer uiteenlopende opdrachtgevers.

user

Creativiteit, zakelijk inzicht en omgaan met mensen zijn binnen ons vakgebied de pijlers naar succes. Het is daarom belangrijk deze te herkennen en te identificeren. Vaak liggen de oplossingen heel dichtbij...

Ron J. de Lang,-
senior consultant A-Factive Nederland.

Recente publicaties en Blog's

Wij vullen onze publicaties en blog's met dagelijkse ervaringen die we graag met iedereen delen. Enezijds gewoon omdat we leuke dingen meemaken en anderszijds omdat onze ervaringen ook voor andere een informatieve of innovatief karakter kunnen hebben.

Publicaties

Posted by: Ron J de Lang. 2017433490

A-Factive pleegt onderzoek, bundelt ervaringsgegevens en start nieuwe initiatieven. Belangrijk om als management supporter vooraan bij het nieuws te staan en achteraf ook goed te analyseren. Wij bundelen deze gegevens..

Read More

Is er nog leven na het brood

Posted by: Ron J de lang: 01-2017 13442

Wellicht dat deze titel iets ander doet vermoeden als waar dit Blog over gaat. De laatste jaren gaat binnen de zorginstelling voorname....

Read More

Consultant, eigenlijk een gevaarlijk beroep

Posted by: Ron J de Lang 01-201732621

Op weg naar een afspraak werd ik opgebeld door de degene waarmee ik een afspraak had. Haar eerste worden waren: ‘Je bent niet welkom”. en daarna een lange stilte. Nu ben ik de aardigheid zelve, vind ik overigens zelf, en goed gebekt wist ik nu even niet wat ik moest antwoorden. Vooral de stilte na de me....

Read More