This is the A-factive Way

a-factive

Management support voor
eten-, drinken-, gastvrijheid-, en facilitaire processen
Voor een afspraak
klik hier

Waarom zijn wij A-factive

Omdat bedrijven soms tijdelijke of voor een langere periode ondersteuning of extra deskundigheid nodig hebben heeft A-Factive de juiste oplossingen.
Wij bieden ondersteuning in de rol van:
interim-management, projectmanagement of als conceptontwikkelaar.
We kruipen tijdelijk of voor een langere periode in de huid van de opdrachtgever en dichten het gat aan kennis en capaciteit. Professioneel, deskundig en innoverend. Flexibele en met een aantoonbare resultaten. It's an A-Factive way.

Dit is onze visie

Wij leven in een wereld vol veranderingen. Ontwikkelingen op technologie, toenemende bereikbaarheid (fysiek en informatief) en een omgeving die bereid is om kennis met elkaar te delen. Dit heeft effect op het gebruik van allerlei faciliteiten in ons leven maar ook binnen ons werk. Er onstaat tegelijkertijd ook een vraag naar een professionele kijk op faciliteiten en hulp bij deze veranderingen. Ondanks de onderlinge verschillen in vragen is er steeds een gemeenschappelijk doel, maar ook vraag naar een intermenselijke aanpak nodig. A-Factive werkt midden in deze veranderende wereld, faciliteert op de vragen die ontstaan en richten ons op het zoeken naar oplossingen binnen eten drinken en gastvrijheidvraagstukken. Wij kunnen hierbij putten uit onderzoeksgegevens, opgedane ervaringen en werken met de juiste mensen. Deze feiten vormen de basis van ons werk.
It's an A-Factive way.

Interim-management

De (senior)consultant vervangt tijdelijk een deel of onderdeel van het management (lijn bevoegdheden) en voert opdrachten uit met een vooraf vastgesteld doel of resultaat.

Projectmanagement

De (senior) consultant is project verantwoordelijke en neemt binnen de organisatie alle initiatieven die nodig zijn om het project tot een succes te maken. Heeft geen lijnbevoegdheid maar werkt binnen de afgesproken gebieden.

Conceptontwikkeling

Op basis van een visie, idee of denkbeeld ontwikkelen wij operationele of fysieke organisaties. Met name het ontwikkelen van front- en backoffice oplossingen voor gastvrijheidsconcepten en onderdelen die daar direct aan gelieerd zijn.

over ons;

We kunnen inmiddels over heel wat werkervaringen spreken. Op veel verschillende gebied binnen het facilitair werkveld en bij zeer uiteenlopende opdrachtgevers.

user

Creativiteit, zakelijk inzicht en omgaan met mensen zijn binnen ons vakgebied de pijlers naar succes. Het is daarom belangrijk deze te herkennen en te identificeren. Vaak liggen de oplossingen dan heel dichtbij...

Ron J. de Lang,-
senior consultant A-Factive Nederland.

Recente publicaties en Blog's

Wij vullen onze publicaties en blog's met dagelijkse ervaringen die we graag met iedereen delen. Enezijds gewoon omdat we leuke dingen meemaken en anderszijds omdat onze ervaringen ook voor andere een informatieve of innovatief karakter kunnen hebben.

Publicaties

Posted by: Ron J de Lang. 2017433490

A-Factive pleegt onderzoek, bundelt ervaringsgegevens en start nieuwe initiatieven. Belangrijk om als management supporter vooraan bij het nieuws te staan en achteraf ook goed te analyseren. Wij bundelen deze gegevens..

Read More

Is er nog leven na het brood

Posted by: Ron J de lang: 01-2017 13442

Wellicht dat deze titel iets ander doet vermoeden als waar dit Blog over gaat. De laatste jaren gaat binnen de zorginstelling voorname....

Read More

Consultant, eigenlijk een gevaarlijk beroep

Posted by: Ron J de Lang 01-201732621

Op weg naar een afspraak werd ik opgebeld door de degene waarmee ik een afspraak had. Haar eerste worden waren: ‘Je bent niet welkom”. en daarna een lange stilte. Nu ben ik de aardigheid zelve, vind ik overigens zelf, en goed gebekt wist ik nu even niet wat ik moest antwoorden. Vooral de stilte na de me....

Read More